http://lh3.google.com/carlosgranell/RkGTw0Y6C7I/AAAAAAAAAEw/BkUGOPC_YWM/caP%C3%87ALERA%20FOC.jpg

dimecres, 30 d’octubre del 2019III CONCURS DE NARRATIVA INFANTIL I JUVENIL

ANEM A FER UN VIATGE
“El festival de contes dels escolars,
on ells són els protagonistes en els viatges ”

CONTA’M UN CONTE
Aventures divertides dels escolars viatjant amb els seus monstres o personatges preferits

SUECA, 2019
Associació Cultural FALLA PLAÇA CERVANTES


III CONCURS DE NARRATIVA INFANTIL I JUVENIL

«ANEM A FER UN VIATGE »

CONTA’M UN CONTE: Les aventures divertides dels escolars viatjants, on ells són els protagonistes.

ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PLAÇA CERVANTES

     Amb la intenció de donar suport al treball exemplar del professorat en la tasca difícil de promoure la lectura i de fer millorar l’expressió escrita de l’alumnat, l’Associació Cultural Falla Plaça Cervantes, ha considerat oportú convocar per tercera vegada el concurs de narrativa infantil i juvenil adreçat als escolars de Sueca.


     Ens anima una intenció que té per objectiu que els escolars de la nostra ciutat escriguen i lligen més, sobretot en la nostra llengua. Aportem, d’aquesta manera, el nostre reclam per a avançar en la promoció i en l’ús del valencià, ja que incitem a redactar un conte ple d’imaginació i d’emoció.


     També, amb aquest concurs, volem fomentar, a més de la creativitat literària, l’estima per la literatura escrita en general i, en particular, per contar contes. Per això, la proposta que fem consisteix en redactar un conte en valencià, en què els xiquets i les xiquetes siguen protagonistes d’una història en la qual puguen expressar les seues aventures i les seues il·lusions en les excursions escolars i en els viatges familiars que tant els agraden.

     Pensem que, amb l’excusa i la motivació del concurs, el professorat –a qui volem agrair per endavant la seua col·laboració– té l’oportunitat de treballar amb l’alumnat un gènere atractiu com el narratiu i, alhora, sensibilitzar l’alumnat en l’estima per la literatura escrita.

     Per tant, enguany, volem afegir-nos a la planificació de les activitats de l’Agenda Educativa de Sueca que, des de fa anys, es porta a cap impulsada per la regidoria d’Educació en col·laboració amb altres regidories i entitats socials i culturals de la nostra ciutat. A més, hem de remarcar que els treballs guardonats seran publicats en el pròxim llibre de la Falla Plaça Cervantes 2020.

     Esperem que la convocatòria aprofite per a descobrir inquietuds a futurs escriptors i escriptores, perquè, amb aquest concurs, oferim als escolars de Sueca una plataforma de projecció pública i la satisfacció de participar en una activitat que disposa de la col·laboració d’altres entitats, d’institucions i de personalitats de l’àmbit cultural suecà, les quals han fet possible, que el III Concurs de Narrativa organitzat per la falla Plaça Cervantes de Sueca, siga una realitat.
BASES

1. Poden participar-hi tots els escolars d’instituts, escoles públiques, concertades i privades de Sueca que durant el curs 2019-2020 estiguen en els nivells educatius en què es classifiquen les categories dels premis d’aquest concurs.
2. Els treballs han de ser escrits en valencià i en la modalitat de narrativa (CONTAR UN CONTE). El tema serà lliure, però els CONTES tindran com a condició essencial fer referència a aventures o anècdotes divertides dels escolars viatjant amb els seus monstres o personatges preferits on ells siguen els protagonistes, manifestant les seues opinions en valencià. Es valorarà la creativitat i coherència dels escrits.
3. Els treballs s’han de presentar als centres escolars corresponents fins al dia 25 de novembre de 2019, amb un lema que els identifique i acompanyat d’un sobre tancat amb la butlleta que conté les dades següents: nom, cognoms, curs, centre, adreça, telèfon i lema del treball.
4. L’extensió dels treballs ha de ser d’un mínim de mig full i d’un màxim d’1 full, manuscrits o mecanografiats, escrits a una cara i amb una presentació bona. El full del conte s’ha de grapar amb un de presentació al davant, en què hi haja el títol de l’obra i el lema o pseudònim amb què es presenta el treball.
5. Es convoquen les categories següents:
     A. Per a alumnes de 1r i 2n d’ESO.
     B. Per a alumnes de 5é i de 6é de Primària.
     C. Per a alumnes de 3r i 4t de Primària.
6. Es concediran els premis següents per cadascuna de les categories:

Categoria A- (1r i 2n d’ESO) 
     PRIMER PREMI: 50 € en material escolar, diploma, i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.
     SEGON PREMI: 25 € en material escolar, diploma, i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.
     3 FINALISTES

Categoria B- (5é i 6é de Primària)
     PRIMER PREMI: 50 € en material escolar, diploma, i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.
     SEGON PREMI: 25 € en material escolar, diploma, i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.
     3 FINALISTES

Categoria C- (3r i 4t de Primària)
     PRIMER PREMI: 50 € en material escolar, diploma, i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.
     SEGON PREMI: 25 € en material escolar, diploma, i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.
     3 FINALISTES
Premi especial: Obsequis per gentilesa de la FUNDACIÓ BROMERA i RECLAM EDITORIAL a l’escola o l’ institut amb el nombre proporcional de treballs presentats més gran. És a dir, es tindrà en compte el nombre d’alumnes inscrits oficialment al centre en relació amb el nombre de treballs que hi participen.
     El jurat es reserva el dret de declarar desert qualsevol dels premis si la qualitat dels treballs presentats així ho requerirà.
7. El jurat estarà format pel Regidor d’Educació, dos professors de diferents centres docents de Sueca i dos persones de la comissió falla Plaça Cervantes.
8. El veredicte del jurat i el lliurament dels premis es farà públic en un acte que tindrà lloc el dijous dia 5 de desembre de 2019 a les 19:00 hores a la Casa de la Cultura de Sueca.
9. Els treballs no premiats es tornaran als diferents centres escolars.
10. La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol discrepància o interpretació d’aquestes serà resolta pel jurat i la resolució que en faça serà inapel·lable.
11. Els treballs premiats passaran a ser propietat de la comissió organitzadora que els podrà editar en qualsevol publicació pròpia o gestionada amb una editorial.

Sueca, Octubre de 2019

ORGANITZA

Associació Cultural Falla Plaça Cervantes


PATROCINA
Ajuntament de Sueca. Regidoria d’Educació

COL·LABOREN
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Fundació Bromera per al Foment de la Lectura
Editorial Reclam
Llibreria papereria Arts
Papereria Rocher
Papereria Aula
Copymat
Suecopy
El Formiguer
Grupo Pequeñín
Toni Bou- Fontaneria i electricitat

BUTLLETA DE DADES
(per a introduir en un sobre)


LEMA O PSEUDÒNIM: ..................................................................................
(repetiu el lema o pseudònim a fora del sobre)

NOM: ................................................................................................................

COGNOMS: .....................................................................................................

CURS O NIVELL EDUCATIU: .....................................................................

CENTRE: .........................................................................................................

ADREÇA PARTICULAR: ..............................................................................

TELÈFON: .......................................................................................................
BUTLLETA DE DADES
(per a introduir en un sobre)


LEMA O PSEUDÒNIM: ..................................................................................
(repetiu el lema o pseudònim a fora del sobre)

NOM: ................................................................................................................

COGNOMS: .....................................................................................................

CURS O NIVELL EDUCATIU: .....................................................................

CENTRE: .........................................................................................................

ADREÇA PARTICULAR: ..............................................................................

TELÈFON: .......................................................................................................