http://lh3.google.com/carlosgranell/RkGTw0Y6C7I/AAAAAAAAAEw/BkUGOPC_YWM/caP%C3%87ALERA%20FOC.jpg

dilluns, 30 d’octubre del 2017

 
CONCURS DE NARRATIVA INFANTIL I JUVENIL


PERIODISTA PER UN DIA

EL FESTIVAL DE LES NOTÍCIES I OPINIONS DELS ESCOLARS

UNA NOTÍCIA O UN ARTICLE D’OPINIÓ EN QUÈ ELS XIQUETS I LES XIQUETES SIGUEN PROTAGONISTES


SUECA, 2017


Associació Cultural
FALLA PLAÇA CERVANTES

CONCURS DE NARRATIVA INFANTIL I JUVENIL

«PERIODISTA PER UN DIA, EFESTIVAL DE LES NOTÍCIES I OPINIONS DELS ESCOLARS»

ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PLAÇA CERVANTES

Amb la intenció de donar suport al treball exemplar del professorat en la tasca difícil de promoure la lectura i de fer millorar l’expressió escrita de l’alumnat, l’Associació Cultural Falla Plaça Cervantes, ha considerat oportú convocar per primera vegada el concurs de narrativa infantil i juvenil adreçat als escolars de Sueca.

Ens anima una intenció que té per objectiu que els escolars de la nostra ciutat escriguen i lligen més, sobretot en la nostra llengua. Aportem, d’aquesta manera, el nostre reclam per a avançar en la promoció i en l’ús del valencià, ja que incitem a redactar notícies opinions plenes d’imaginació i d’emocions.

També, amb aquest concurs, volem fomentar, a més de la creativitat literàrial’estima per la premsa escrita en general i, en particular, per les notícies i opinions. Per això, la proposta que fem consisteix en redactar una notícia u opinió en valencià, en què els xiquets i les xiquetes siguen protagonistes on puguen expressar les seues inquietuds i les seues opinions.

Pensem que, amb l’excusa i la motivació del concurs, el professorat –a qui volem agrair per endavant la seua col·laboració– té l’oportunitat de treballar amb l’alumnat un gènere atractiu com el narratiu i, alhora, sensibilitzar l’alumnat en l’estima per les notícies i la premsa escrita.

Per tant, enguany, volem afegir-nos a la planificació de les activitats de l’Agenda Educativa de Sueca que, des de fa anys, es porta a cap impulsada per la regidoria d’Educació en col·laboració amb altres regidories i entitats socials i culturals de la nostra ciutat. A més, hem de remarcar que els treballs guardonats seran publicats en el pròxim llibre de la Falla Plaça Cervantes 2018.

Esperem que la convocatòria aprofite per a descobrir inquietuds a futurs escriptors i escriptores, perquè, amb aquest concurs, oferim als escolars de Sueca una plataforma de projecció pública i la satisfacció de participar en una activitat que disposa de la col·laboració d’altres entitats, d’institucions i de personalitats de l’àmbit cultural suecà, les quals han fet possible, que el Concurs de Narrativa organitzat per la falla Plaça Cervantes de Sueca, siga una realitat. 
BASES

1. Poden participar-hi tots els escolars d’instituts, escoles públiques, concertades i privades de Sueca que durant el curs 2017-2018 estiguen en els nivells educatius en què es classifiquen les categories dels premis d’aquest concurs.
2. Els treballs han de ser escrits en valencià i en la modalitat de narrativa (notícia o article d’opinió). El tema serà lliure, però els articles tindran com a condició essencial fer referència a notícies de Sueca, de l’escola, o manifestar les seues opinions en valenciàEs valorarà la creativitat i coherència dels escrits. 
3. Els treballs s’han de presentar als centres escolars corresponents fins al dia 20 de novembre de 2017,amb un lema que els identifique i acompanyat d’un sobre tancat amb la butlleta amb les dades següents: nom, cognoms, curs, centre, adreça, telèfon i lema del treball.
4. L’extensió dels treballs ha de ser d’un mínim de mig full i d’un màxim de 1 full, manuscrits o mecanografiats, escrits a una cara, i amb una presentació bona. El full de la narració s’ha de grapar amb un de presentació al davant, en què hi haja el títol de l’obra i el lema o pseudònim amb què es presenta el treball.
5. Es convoquen les categories següents:
1a. Per a alumnes de 1r i 2n d’ESO.
2a. Per a alumnes de 5é i de 6é de Primària.
3a. Per a alumnes de 3r i 4t de Primària.
6. Es concediran els premis següents per cadascuna de les categories: 
1a categoria (1r i 2n d’ESO)
Primer premi: 50 € en material escolar, diploma, i sermembre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.
Segon premi: 25 € en material escolardiploma, i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.

2a categoria (5é i 6é de Primària)
Primer premi: 50 € en material escolar, diploma, i sermembre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.
Segon premi: 25 € en material escolar, diploma, i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.

3a categoria (3r i 4t de Primària)
Primer premi: 50 € en material escolar, diploma, i sermembre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament. 
Segon premi: 25 € en material escolar, diploma, i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.

Premi especial: Obsequis per gentilesa de la FUNDACIÓ BROMERA i RECLAM EDITORIAL a l’escola o l’institut amb el nombre proporcional de treballs presentats més gran. És a dir, es tindrà en compte el nombre d’alumnes inscrits oficialment al centre en relació amb el nombre de treballs que hi participen.
El jurat es reserva el dret de declarar desert qualsevol dels premis si la qualitat dels treballs presentats així ho requerirà.

7. El jurat estarà format per dos professors de diferents centres docents de Sueca, una periodista i dos persones de la comissió falla Plaça Cervantes.
8. El veredicte del jurat i el lliurament dels premis es farà públic en un acte que tindrà lloc el dimarts dia 5de desembre de 2017 a les 19:30 hores a la Casa de la Cultura de Sueca.
9. Els treballs no premiats es tornaran als diferents centres escolars.
10. La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol discrepància o interpretació d’aquestes serà resolta pel jurat i la resolució que en faça serà inapel·lable.
11. Els treballs premiats passaran a ser propietat de la comissió organitzadora que els podrà editar en qualsevol publicació pròpia o gestionada amb una editorial.

Sueca, Octubre de 2017
ORGANITZA

Associació Cultural Falla Plaça Cervantes

PATROCINA

Ajuntament de Sueca. Regidoria d’Educació
Diputació de València. Valenciaturisme
COL·LABOREN
Biblioteca Pública Municipal de Sueca
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Fundació Bromera per al Foment de la Lectura
Voltapàgines, llibreria papereria
Llibreria papereria Arts
Editorial Reclam
Papereria Rocher
Papereria Aula
Copymat
Suecopy
BUTLLETA DE DADES
(per a introduir en un sobre)

LEMA O PSEUDÒNIM: ..................................................................................
(repetiu el lema o pseudònim a fora del sobre)

NOM: ................................................................................................................

COGNOMS: .....................................................................................................

CURS O NIVELL EDUCATIU: .....................................................................

CENTRE: .........................................................................................................

ADREÇA PARTICULAR: ..............................................................................

TELÈFON: .......................................................................................................


BUTLLETA DE DADES
(per a introduir en un sobre)

LEMA O PSEUDÒNIM: ..................................................................................
(repetiu el lema o pseudònim a fora del sobre)

NOM: ................................................................................................................

COGNOMS: .....................................................................................................

CURS O NIVELL EDUCATIU: .....................................................................

CENTRE: .........................................................................................................

ADREÇA PARTICULAR: ..............................................................................

TELÈFON: .......................................................................................................